Divers Alert Network). DAN er et non- profit medlemsorganisation hvis formål er at hjælpe dykkere i nød, støtte og udføre videnskabelig forskning med det formål at øge dykkersikkerheden generelt herunder at drive forsikringsselskab for dykkere.

 DAN blev stiftet i 1980 på initiativ fra universitets professorer og forskere engageret i dykkemedicinsk forskning og behandling af tilskadekomne dykkere. DAN blev skabt i erkendelsen af, at proceduren for redning og behandling ved dykkerulykker ofte kræver specialviden. 

DAN styrer og vedligeholder et internationalt netværk bestående af alarmcentre med 24 timers bemanding. I alarmtilfælde garanteres  en specialiseret assistance til enhver dykker overalt i verden. DAN yder dykkemedicinsk rådgivning, gennemfører forskningsprojekter i dykkersikkerhed, organiserer kurser og seminarer med det formål at øge viden og dermed sikkerheden hos rekreative dykkere i hele verden. DAN yder  teknisk og finansiel støtte til etableringen af trykkammer- og behandlingsfaciliteter i udviklingslande.

Ved at blive DAN medlem modtager du er række serviceydelser ingen dykker burde være foruden:

Sikkerhedskampagner

Forskning

DAN Velgørenhedsfond

DAN har etableret fonden "DAN Europe Claudius Obermaier Fund" for at støtte dykkere og deres familier som efter en dykkerulykke befinder sig i nødlidende omstændigheder.

Fonden støtter også hyperbare centre eller dykkermedicinsk strukturer i fjerntliggende egne af verden.

Alle kan bidrage til fonden eller meddele DAN om omstændigheder som kræver vores hjælp.

Navne på donerer (eller initialerne på dem som ønsker at være anonyme) kan sammen med deres bidrag og det beløb som er anvendt ses på DAN's hjemmeside på www.daneurope.org/charity_fund.htm

Kurser i 1. hjælp

Se mere på DAN's hjemmeside