Dykkerlæger

Dykkerlæger udpeget af søfartsstyrelsen

Lægerne på nedenstående liste er udpeget af Søfartsstyrelsen til at gennemføre lægeundersøgelser i henhold til dykkerloven, og "Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af dykkere".

Erhvervsdykkere (Gælder kun erhvervsdykkere) er underlagt disse bestemmelser og Søfartsstyrelsen godkender kun lægeattester, både den lille årlige og den store 5-årige attest, der er udført af en dykkerlæge fra nedenstående liste. Attester udført af andre læger vil, af Søfartsstyrelsen, blive anset som ugyldige. 

Det har været Søfartsstyrelsens hensigt at dække landet geografisk så alle dykkere har tæt til en dykkerlæge, samt at disse læger er blivende i området. Udpegning som dykkerlæge er knyttet til en bestemt adresse. Det står dykkerne frit at vælge en dykkerlæge fra hele listen. Desuden har det været hensigten at udpege læger med et indgående kendskab til dykning. 

På nedenstående liste kan du se lægernes konsultationsadresse samt hvorledes du kan komme i kontakt med dykkerlægen.

Lægerne fra Søværnets Dykkerskole på Flådestation Holmen er ikke medtaget. Lægerne fra Dykkerskolen laver kun undersøgelser på egne elever til Dykkerskolen, samt på forsvarets personel. De må ikke lave de årlige undersøgelser på de øvrige erhvervsdykkere. Forklaringen er simpel og fornuftig. Søværnets dykkerlæger virker som ankeinstans for Søfartsstyrelsen i tvivlssager, og for ikke at skabe inhabilitets problemer for Søværnets dykkerlæger kan de ikke lave undersøgelserne og samtidig være ankeinstans for egne afgørelser.

Liste over dykkerlæger


Læger med dykkermedicinsk ekspertise

Udover de af Søfartsstyrelsen godkendte læger er der en række danske læger med dykkermedicinsk ekspertise. Disse læger har ligeledes gennemgået et dykkermedicinsk kursus. Søfartsstyrelsen udpeger kun 20 læger til at undersøge erhvervsdykkere, for at disse læger kan opnå en vis rutine. Udover disse 20 læger har Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab efteruddannet  flere læger i dykkermedicin, således at disse læger kan konsulteres i forbindelse med fritidsdykker lægeattester. Ved at benytte en af disse læger eller en af Søfartsstyrelsen godkendt dykkerlæge, er du som fritidsdykker sikker på at blive undersøgt af en læge med indgående kendskab til dykkermedicin. Vedkommende kan derfor vejlede dig grundigt i forbindelse med helbred og dykning. Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab og Dykkermedicinsk klinik  vil derfor opfordre dig til at benytte en læge med grundigt kendskab til dykkermedicin.

Liste over læger med dykkermedicinsk ekspertise.