Dykkerkniv

Dykkerkniv

Jævnfør Lovbekendtgørelse nr 918 af 10. september 2004 siger i § 4. På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.

Overtrædelse af § 4, stk. 1 eller 2, straffes med bøde. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, når den pågældende tidligere er straffet for overtrædelse af § 4, stk. 1 eller 2

Af kommentarerne i Karnovs Lovsamling fremgår det at hvis kniven skal anvendes under sportsudøvelse er det tilladt at bære den til og fra den pågældende aktivitet.

Østre Landsret har i en dom fastslået at klingens længde måles skæftet til spidsen, således at et eventuel uslebet stykke og/eller et krummet stykke af bladet medregnes til klingen.

Hvilken type kniv man skal være afhænger helt af ens egen overbevisninger og den type dykning man udfører. Mange erfarne dykkere foretrækker en mindre kniv monteret et sted hvor den er let at få fat i samt lejlighedsvis en større kniv monteret på indersiden af benet.