Tidevand og vandstand

Danmarks Meteorologiske Institut
Tidevand og vandstand

 


Vandstanden måles i forhold til det danske højdesystem, Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90).

Målingerne præsenteres i samarbejde mellem DMI, Farvandsvæsenet, Kystdirektoratet og en række amter, kommuner og havnemyndigheder.

Tidevandstabel i bogform gældende for et kalenderår kan købes hos Farvandsvæsenets publikationer. Koster under kr. 100,-. 


Vil du  se Farvandsvæsenet?